Charakterystyka oleju grzewczego Ekoterm Plus®

Charakterystyka
PKN ORLEN dokłada wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje grzewcze łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji. W trosce o komfort użytkowania oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus® zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające pozytywnie wpływające na ekonomikę zużycia paliwa, a także na żywotność olejowych systemów grzewczych.

Olej spełnia wymagania Normy Zakładowej ZN-ORLEN-44 „Przetwory naftowe. Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus®” oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2007 r., Nr 4, poz. 4).

Zastosowanie
Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych.  Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Właściwości

Parametr

Jednostka

Wartość

Metoda badań

Gęstość w temp. 15 oC, maks.

kg/m3

860

PN-EN ISO 3675

 

 

 

PN-EN ISO 12185

Wartość opałowa, min.

MJ/kg

42,6

PN-C-04062

Temperatura zapłonu, min.

oC

56

PN-EN ISO 2719

Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC, maks.

mm2/s

6,00

PN-EN ISO 3104

Skład frakcyjny:

 

 

PN-EN ISO 3405

- do temp. 250 oC, maks.

%(V/V)

65

 

- do temp. 350 oC, min.

%(V/V)

85

 

Temperatura płynięcia, maks.

oC

-20

PN-EN ISO 3016

Temperatura mętnienia

oC

1

PN-EN ISO 3015

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks.

%(m/m)

0,3

PN-EN ISO 10370

Zawartość siarki, maks.

%(m/m)

0,10

PN–EN ISO 20884

 

 

 

PN-EN ISO 20846

Zawartość wody, maks.

mg/kg

200

PN-EN ISO 12937

Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks.

mg/kg

24

PN-EN ISO 12662

Pozostałość po spopieleniu, maks.

%(m/m)

0,01

PN-EN ISO 6245

Barwa2

-

czerwona

wzrokowo

1 Nie normalizuje się, wartość podawana w atestach. 
2 Olej napędowy grzewczy Eksterm Plus powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi

 

back to top